Çevreci Akışkan Klima

ÇEVRECİ SOĞUTUCU
AKIŞKAN R32

Kaira klimalar çevre dostu soğutucu akışkan ile hem çevreyi korur hem de yüksek performanslıdır.

Çevreci Soğutucu Telefon Logosu R32 Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
Aile
KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma (iklim değişikliği) başta karbondioksit olmak üzere ısıyı tutan çeşitli özelliklerdeki sera gazlarının (karbondioksit, azot oksit, metan ve su buharı) atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması sebebiyle daha fazla oranda güneş ışını sera gazlarıyla tutularak yeryüzünün ısınmasını sağlar. Bu ısınma da iklimler üzerinde değişikliğe sebep olarak, küresel ısınmaya sebep olur. Bilim insanları, Dünya’ daki ısınmanın 1,5°C daha artmasının insanlar, vahşi yaşam ve ekosistemler üzerinde çok daha şiddetli iklim değişikliği etkilerine neden olacağını belirtiyor.

1,5°C ile 2°C arasındaki fark, Dünya’nın okyanusları ve donmuş bölgeleri için de kritik öneme sahip. Isınma etkisiyle içme suyu ve gıda üretimi üzerindeki olumsuz etkiyi artıracaktır. Kıtlık, orman yangınları ve salgın hastalıkların artmasıyla ilgili olasılıkların hızla yaklaştığını belirtiyorlar.

Bunu önlemek adına, 2010 seviyelerine göre, 2030 yılına kadar küresel karbondioksit emisyonlarının neredeyse yarıya indirilmesini ve 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşılması gerekiyor.

Küresel Isınma
Küresel HFC Kademeli Azaltma Programı

15 Ekim 2016 tarihinde, aralarında Türkiye’ nin de dahil olduğu ve Dünya çapında yaklaşık 200 ülkenin katıldığı Montreal Protokolü ile küresel iklim değişikliğini önemli ölçüde azaltacak bir anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşmanın ana sebebi, küresel ortalama sıcaklık artışını 2°C’ nin altında tutmayı hedefleyen çalışmaları desteklemektedir.

Böylece 2050 yılına kadar hava sıcaklığında 0,5°C artışın önlenmesi beklenmektedir.

Küresel HCF Kademeli Azaltma Programı
GWP Değeri
(Küresel Isınma Potansiyeli)

Her sera gazının atmosferde yaklaşık ne kadar süre kaldığını ve ısıyı ne kadar fazla tuttuğunu ölçümleyerek, atmosfere karışması sonucunda küresel ısınmaya olan potansiyel etkisini ifade eder.

Klima sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanların atmosfere salınması halinde küresel ısınma üzerinde etkisi olabilir. Düşük GWP değerine sahip bir soğutucu akışkan seçmek, klima gazı kaçağı olması durumunda çevreye verilecek zararı azaltacaktır.

1 GWP Değeri
Çevreci Akışkan Klima
Klimalarda kullanılan soğutucu akışkan hangisi olmalı?

Klima gazlarının piyasada çeşitli türü olmasına rağmen bunlardan ozon tabakasına zarar vermeyen gazların tercih edilmesi, düşük GWP ve ODP değerlerine sahip olan gazların kullanılması önerilir.

Son yıllarda klima sistemlerinde kullanımı artan R410A ve R32 soğutucu akışkanlar çevre dostu olmakla birlikte aynı zamanda enerji verimliliğine sahiptir.

R410A soğutucu akışkan, %50 R32 ve %50R125 soğutucu akışkanın birleşiminden oluşan, karışım bir gazdır. Ancak son gelişmeler, R32 soğutucu akışkanın (klima gazının) R410A soğutucu akışkanına göre hem yüksek enerji verimliliği hem de düşük küresel ısınma potansiyeliyle (GWP:675) çevreye daha az zarar vermesinden dolayı ev tipi ve ticari tip klimalar için en uygun alternatif akışkan olduğunu göstermiştir.

R410A' nın GWP değeri 2088, R32'nin GWP değeri 675' tir. R32, R410A' ya göre daha çevre dostudur.

R410A' ya göre R32 soğutucu akışkan daha yüksek enerji verimliliği sağlar. Enerji verimliliği yüksek olan bu gaz klimalarda da daha az miktarda kullanılmaktadır.

R32, R410a soğutucu akışkanın bileşeni olduğu için üretiminde herhangi bir problem yoktur ve geri dönüştürülerek yeniden kullanımı kolaydır.

Sonuç olarak tüm özellikleri karşılaştırıldığında, R32 gazı R410A' ya göre 60% daha fazla verimlidir.

R-32’nin daha düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) değerine sahip olması ve R-410A ile karşılaştırıldığında daha az soğutucu akışkan ile klima sistemlerini çalıştırabilmesinden ötürü Avrupa Birliği’nin yeni F- Gaz Yönetmeliği hedefleri ile de mükemmel uyum sağlar.

Avrupa' da 2025 yılından itibaren, yeni cihazlar için 3 kg.'dan daha az soğutucu akışkan miktarına sahip tekli split klimalarda R-410A kullanımı yasaklanacaktır. Sadece kurulumu yapılmış ve çalışır durumdaki split klimaların servis hizmeti için R-410A mevcut olacaktır.

Düşük karbonlu bir gelecek demek sera gazı emisyonlarının tamamen ortadan kaldırılması olmasa da kademeli azaltılması demektir!

Tüm sektörlerde olduğu gibi klima sektöründe de bu ve benzer önlemler ile 2050 yılına kadar küresel ısınmada, hava sıcaklığındaki 0,5°C artışın önlenmesi beklenmektedir.

2020 Kaira Seasonal. Tüm Hakları Saklıdır.